Ved å klikke "Godta alle" tillater du at informasjonskapsler (cookies) lagres på din enhet. Vi benytter cookies til å forbedre sidenavigering, analysere bruk av nettstedet og i markedsføringsøyemed. Se vår  Personvernerklæring for mer informasjon.
Lukk

Akutt behov for hjelp

Følg din bedrifts varslings- og beredskapsplan.

Varsle nødetaten
Hvis det oppstår en nødsituasjon (gasslekkasje, brann eller ulykke) ring:

Brann 110
Politi 112
Ambulanse 113

Evakuér
Prioriter evakuering av mennesker til sikkert område

Begrens lekkasje
Steng om mulig ventil foran lekkasjested

Tennkilder
Strømforsyning frakobles. Ingen bruk av åpen flamme, elektrisk utstyr, kjøretøy, mobiltelefoner, ladere ...

Gasslekkasje innendørs
Sørg for best mulig ventilasjon/gjennomlufting