Ved å klikke "Godta alle" tillater du at informasjonskapsler (cookies) lagres på din enhet. Vi benytter cookies til å forbedre sidenavigering, analysere bruk av nettstedet og i markedsføringsøyemed. Se vår  Personvernerklæring for mer informasjon.
Lukk

Bærekraftig energi

Det å levere energi som både er effektiv og anvendelig, og som samtidig belaster miljøet minst mulig, har alltid være en av hjørnestenene i Progas.

Vi vet at mange prosesser er avhengig av trenger en pålitelig og effektiv energiforsyning som prismessig er konkurransedyktig med de andre energialternativene. Vi ser det som vår oppgave å stille de absolutt beste alternativene til rådighet for klima- og miljøbevisste kunder. Vi arbeider derfor løpende med å sikre at løsningene våre er så miljøvennlige som mulig.

Det er derfor vi snakker så varmt om LPG som energikilde. Gassen avgir ved korrekt forbrenning ikke farlige avgasser som svovel (SO2) og karbonmonoksid (CO) og langt mindre karbondioksid (CO2) og nitrogenoksider (NOx) enn fyringsolje. Dette er en viktig grunn til at LPG kan brukes i et stort antall direktefyrte tørkeprosesser.

Alle ledd skal være bærekraftige
Vårt ønske om å levere et bærekraftig energiprodukt spiller også inn på vårt valg av leverandører. Vi stiller store krav til at våre leverandører leverer produkter som holder lenge, og som i materialer og produksjon ikke påvirker miljøet unødvendig.