Industriprosesser
Ved å gå over fra olje til en LPG-løsning, kan mange industrivirksomheter oppnå store besparelser på energiregningen, og samtidig oppnå en betydelig reduksjon av CO2-utslippet.
Få et tilbud i dag

LPG til industrielle formål

Gass er en fleksibel og allsidig energiform som kan brukes mange steder i industrien. Ved å bruke gass får du på plass både en kostnadseffektiv energiløsning og lavere CO2-utslipp enn ved bruk av olje.

Gass er en fleksibel og allsidig energiform som kan brukes mange steder i industrien. Ved å bruke gass får du på plass både en kostnadseffektiv energiløsning og lavere CO2-utslipp enn ved bruk av olje.

Progas leverer LPG til en rekke industrielle formål. Gassen lagres under trykk og har en ekstrem svært ren forbrenning. Velger din bedrift Når du som industrivirksomhet velger en LPG-løsning, kan du nyte godt av en stabil og effektiv varmekilde energikilde som med moderne utstyr enkelt kan legge til rette for mange løsninger tilpasset din produksjon. tilpasses alle produksjonsbehov.

Leveringssikkerhet og fjernavlesning av tanknivå
Vi vet at det er viktig for deg at du har en energiforsyningslogistikk sikrer at du ikke går tom. Derfor hjelper vi deg med både å dimensjonere tank i forhold til dine konkrete energibehov og gir mulighet til å overvåke tanknivå slik at du alltid har nok gass tilgjengelig til den daglige driften.

Hva kan du spare?

Vil du hvite mer om hva virksomheten kan spare?

LPG, en effektiv energibærer

Bruker du olje og legger vekt på effektive og mer miljøvennlige løsninger kan gass være veien å gå. LPG slipper ut 15 prosent mindre CO2 enn oljeprodukter. LPG inneholder ikke svovel.

15%

Mindre CO2
enn olje