Halloppvarming
LPG er en godt egnet energikilde når lageret skal holdes varmt med en stabil temperatur. LPG er ikke bare et miljøriktig alternativ, men også en veldig effektiv energiform som i de fleste tilfeller gir konkrete betydelige besparelser i løpet av svært kort tid. Moderne teknologi sikrer at energien utnyttes optimalt.
Få et tilbud i dag

Oppvarming av lager med LPG

Lagerområder kan med stor fordel benytte en LPG-løsning til oppvarmingen.

I tillegg til å være miljøriktig og kostnadseffektiv, kan LPG-oppvarming også installeres som strålevarme for oppvarming av spesifikke soner etter behov Det reduserer både kostnadene for oppvarming og miljøpåvirkningen ytterligere.

LPG har den fordelen at den brenner veldig rent, noe som fører til lave vedlikeholdsutgifter. En stabil temperatur og ren luft gir også et godt arbeidsmiljø for medarbeiderne på lageret.

Hva kan du spare?

Vil du hvite mer om hva virksomheten kan spare?

LPG, en effektiv energibærer

Bruker du olje og legger vekt på effektive og mer miljøvennlige løsninger kan gass være veien å gå. LPG slipper ut 15 prosent mindre CO2 enn oljeprodukter. LPG inneholder ikke svovel.

15%

Mindre CO2
enn olje